Project Description

Rewizor GT –  pełna księgowość

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest na podstawie Ustawę o Rachunkowości i dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony dla samodzielnych księgowych oraz biur rachunkowych.

Rewizor GT posiada niezbędne narzędzia dla sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem bardzo prostym w obsłudze. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem będzie bardzo łatwy nawet u mniej wprawnych użytkownikom.

W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Najważniejsze możliwości Rewizora GT:

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie);
 • ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
 • nowa wersja deklaracji PIT-11(29) wraz z wydrukiem i możliwością wysyłki elektronicznej
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów);
 • automatyczne wyliczanie oraz wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie miesięczne lub kwartalne);
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu;
 • rozbudowane schematy importu;
 • W schematach importu, w zakładce VAT-OSS istnieje możliwość oznaczenia dokumentu jako korekty wcześniejszego kwartału.
 • szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne);
 • zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
Rewizor GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera: