Project Description

Gratyfikant GT – system kadrowo-płacowy

to jest nowoczesny system kadrowo-płacowy. Przydatny on stanie osobom , które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.

Gratyfikant GT daje możliwość prowadzenia ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, tak że obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40), a tak że ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów.

Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.